Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana osobných údajov

 

Úvod
Vážení zákazníci, veľmi si vážime Vašu dôveru a chceme Vás ubezpečiť, že ochrane Vašich osobných údajov pred neoprávneným nakladaním venujeme maximálnu pozornosť a využívame na to najvyššie bezpečnostné štandardy. Vaše objednávky, osobné údaje a dáta, ktoré zadávate pre uskutočnenie platby, sú chránené technickými bezpečnostnými systémami a ďalšími postupmi preverujúcimi príslušné oprávnenia, a to tak pri prenose údajov, ako aj pri ich ukladaní na naše servery. Naše ustanovenia týkajúce sa ochrany údajov sú v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a so zákonom 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách.
Na našich stránkach sú osobné údaje (meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo) zisťované a spracovávané v zákonnom rozsahu. Teraz sa Vám pokúsime poskytnúť čo možno najpodrobnejší prehľad o tom, čo sa u nás s Vašimi údajmi deje.

1. Zisťovanie údajov
Osobné údaje sú na našich webových stránkach vyžadované iba v technicky nutnom rozsahu. Zistené údaje nie sú v žiadnom prípade predávané ani nie sú využívané iným komerčným spôsobom. Osobné údaje sa vyžadujú v rámci procesu vytvárania objednávky, pri registrácii, ktorá umožňuje prístup k osobnému zákazníckemu kontu, pri objednávaní nášho magazínu alebo Newslettera  a pri zasielaní otázok alebo požiadaviek prostredníctvom kontaktného formulára. Okrem toho ukladáme ďalšie, neosobné údaje s cieľom priebežného zlepšovania našej ponuky.

Na našich serveroch zhromažďujeme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky odovzdáva Váš prehliadač. Ide o tieto údaje:

  • typ a verzia prehliadača
  • používaný operačný systém
  • URL predchádzajúcej navštívenej stránky
  • meno hlavného počítača (IP adresa)
  • čas požiadavky na server

Pri ukladaní nie sú tieto údaje spájané s osobou, ktorej sa týkali. Tieto údaje nie sú ani prepájané s údajmi z iných zdrojov. Vaša IP adresa je čoskoro po ukončení návštevy na našich stránkach vymazaná.

V rámci funkcie vyhľadávania obchodu sa webovej stránke odovzdávajú geografické dáta v podobe zemepisnej šírky a dĺžky, ak je váš mobilný prístroj vybavený lokalizačnou funkciou. Dáta sa využívajú výhradne na určenie vášho stanovišťa, no neukladajú sa. Pred aktiváciou lokalizačnej funkcie budete formou bezpečnostného hlásenia požiadaní o súhlas.

2. Využitie Vašich údajov
Pri spracovaní Vašich údajov máme vždy na zreteli nutnosť zaistiť ich ochranu v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

Vždy, keď máte pri návšteve našich webových stránok možnosť zadať osobné údaje, prosíme Vás, aby ste si sami pre seba stanovili, ktoré údaje nám chcete poskytnúť. Políčka, ktoré sú označené ako povinné, je potrebné vyplniť, aby mohla byť Vaša otázka, požiadavka alebo Vaša objednávka spracovaná. Ďalšie nepovinné údaje, ktoré uvediete sú využívané pri optimalizácii našej on-line ponuky, príp. na štatistické účely.

3. Využitie Vašich údajov na marketingové účely/Newsletter
Vaše údaje ďalej v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov využívame aj na naše vlastné marketingové účely. Usilujeme sa predovšetkým o to, aby naša ponuka čo najviac zodpovedala Vašim potrebám. S využitím štatistickej pravdepodobnosti sa Vám snažíme prezentovať iba také reklamné obsahy, ktoré sú pre Vás zaujímavé. V tejto súvislosti by sme Vás radi informovali, že medzi našimi registrovanými zákazníkmi robíme prieskumy, pretože Váš názor o našej ponuke výrobkov a služieb nás neustále zaujíma. S takýmto využitím Vašich údajov môžete kedykoľvek vyjadriť nesúhlas prostredníctvom krátkeho písomného oznámenia, ktoré zašlete na nižšie uvedené adresy.

Vďaka nášmu Newsletteru  máte možnosť pravidelne získavať najnovšie informácie o neustále sa meniacich kolekciách našich výrobkov, zľavách  a to buď e-mailom, alebo poštou. Náš Newsletter budete dostávať iba v prípade, pokiaľ ste nám na to výslovne udelili svoj súhlas.

Svoj vyššie uvedený súhlas s uložením Vašej adresy alebo e-mailovej adresy a s využívaním týchto adries na zasielanie elektronického Newslettera  môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať bez toho, aby Vám tým vznikli iné náklady než náklady spojené s odovzdaním (zaslaním) tejto informácie podľa základných taríf. S týmto cieľom sa môžete obrátiť na nižšie uvedené adresy. Pre odhlásenie Newslettera nájdete na konci každého Newslettera príslušný odkaz.

4. Poskytovanie údajov
Pokiaľ je to v súvislosti s realizáciou objednávky alebo propagáciou ponuky našich vlastných produktov a služieb nutné, poskytujeme Vaše údaje členom skupiny Tchibo alebo našim partnerským spoločnostiam za účelom starostlivosti o zákazníkov, dodania tovaru a plnenia zmluvných dohôd, ako aj za účelom výroby a zasielania reklamných materiálov. Svojich partnerov si starostlivo vyberáme a títo partneri sa voči nám zaväzujú v súlade so zákonnými ustanoveniami k dôvernému zaobchádzaniu s Vašimi údajmi a zároveň k dodržovaniu našich vlastných štandardov týkajúcich sa ochrany údajov. Našim partnerom predovšetkým nedovoľujeme odovzdávať údaje našich zákazníkov tretím osobám za účelom podnikania.
5. Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak Vám napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene. Cookies nám umožňujú optimálne prispôsobiť našu internetovú ponuku Vašim potrebám.

Na niekoľkých miestach používame tzv. „session cookies“. Tie sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť prístupnejšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na týchto webových stránkach pomocou tzv. „permanent cookies“ s použitím pseudonymu zhromažďované údaje na marketingové a optimalizačné účely. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste, napríklad, vložili výrobok do košíka, následne ste opustili stránku nozeplus.sk bez zatvorenia prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, „permanent cookies“ zaistia, že Vami vybraný výrobok zostane v nákupnom košíku. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

V pomocníkovi, ktorý je súčasťou menu väčšiny webových prehliadačov, sa môžete dozvedieť, ako nastaviť Váš prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil , ako aj to ako všetky cookies, ktoré ste dostali, vypnete. My Vám však odporúčame nechať funkcie cookies plne v prevádzke, pretože iba pomocou cookies je možné zmysluplne regulovať našu reklamu. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy.

6. Oprava, zmena a vymazanie osobných údajov
Svoje údaje si môžete kedykoľvek prezerať, spracovávať alebo mazať v oddiele „Môj účet“, a to po zadaní Vašej e-mailovej adresy a hesla. Pokiaľ zabudnete svoje heslo, v oddiele „Môj účet“ nájdete odkaz „Zabudli ste heslo?“, prostredníctvom ktorého sa dostanete k formuláru – ten, prosím, vyplňte a po zadaní svojej, nám známej e-mailovej adresy, nám ho zašlite. Na túto Vašu e-mailovú adresu Vám potom pošleme ďalšie inštrukcie.

Upozornenie: Svoje heslo nikdy neodovzdávajte tretej osobe, po použití sa vždy odhláste zo svojho účtu a pri objednávaní využívajte SSL šifrovanie vždy, keď Vám ho z našej strany ponúkneme.

7. Právo na informácie a na vyslovenie nesúhlasu
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť Mirror mma s.r.o., Rastislavova 3489/24, 058 01 Poprad, IČO 36 504 891, ktorej udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s podmienkami spracovania osobných údajov.. Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Sme preto pripravení Vám kedykoľvek zodpovedať Vaše otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov. Máte právo sa vždy informovať o údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe, o ich pôvode a príjemcoch i o účele ich uloženia. Pokiaľ o tieto informácie o vašich údajoch, ktoré sú u nás uložené, máte záujem, obráťte sa, prosím, písomne na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese info@nozeplus.sk. Je tiež našou povinnosťou dáta, ktoré sú u nás o Vašej osobe uložené, na Vašu žiadosť opraviť, zablokovať alebo vymazať, prípadne uvedený súhlas s podmienkami spracovania osobných údajov na dobu neurčitú(do odvolania) je možné kedykoľvek písomne odvolať na nižšie uvedených adresách. Spracovanie Vašich osobných údajov podlieha dozoru Úradu na ochranu osobných údajov, kde sa máte právo v prípade pochybností priamo obrátiť s podnetom.

Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete v súvislosti s niektorými z vyššie uvedených postupov uplatniť svoje právo na vyjadrenie nesúhlasu, využite, prosím, nižšie uvedený kontakt.

Mirror MM s.r.o..
Rastislavova 3489/24
058 01 Poprad

E-mail: info@nozeplus.sk

Tel.: +421 905622625
Dostupnosť v dňoch pondelok – piatok 8:00 – 18:00,


8. Udelenie súhlasuV súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov udeľujem súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail a telefónne číslo ako aj so spracovaním údajov o nákupoch tovaru a služieb spoločnosti Mirror MM s.r.o., Rastislavova 3489/24, 058 01 Poprad, IČO : 36 504 891, Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 16138/P, ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, a to na dobu neurčitú (t. j. do odvolania) poskytnutých na účely registrácie na webovú stránku www.nozeplus.sk. Účelom spracovania osobných údajov je súčasne ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, spotrebiteľské súťaže ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov spoločnosti Mirror MM s.r.o.. Súčasne udeľujem súhlas so zasielaním obchodných ponúk prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónom alebo faxom v súlade so zákonom 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Uvedený súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať na adrese Mirror MM s.r.o., Rastislavova 3489/24, 058 01 Poprad alebo e-mailom na adrese info@nozeplus.sk


Súhlas udeľujem dobrovoľne a potvrdzujem, že mnou uvedené údaje sú správne a pravdivé. Prehlasujem, že som bol/a informovaný/á o práve k prístupu k osobným údajom a o práve na vysvetlenie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv prevádzkovateľom sa môžem s podnetom obrátiť aj priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Kontaktná adresa

Mirror MM s.r.o.

Rastislavova 3489/24

058 01 Poprad

IČO : 36 504 891

DIČ : 202 200 1850

IČ DPH : SK 202 200 1850

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel : Sro, Vložka číslo : 16138/P

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk